Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

 

Szczegółowe informacje znajdują się również na stronie Urzędu Miasta ŁodziZASADY NABORU UCZNIÓW

DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ŁÓDŹ

NA ROK SZKOLNY 2014/2015

 

Szanowni Rodzice/Opiekunowie dzieci sześcio- i siedmioletnich

 

3 marca 2014 r. rozpoczyna się rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2014/2015.

 

Wyboru szkoły, w obwodzie której dziecko zamieszkuje, dokonujecie Państwo wypełniając:

Zgłoszenie kandydata do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez miasto Łódź,

które będzie można pobrać ze strony tej szkoły lub Urzędu Miasta Łodzi. Druk zgłoszenia będzie także dostępny w sekretariacie szkoły obwodowej. Do wypełnionego zgłoszenia należy dołączyć Informacje dodatkowe, które będą także do pobrania na stronie szkoły.

 

Jeżeli dokonujecie Państwo wyboru szkoły spoza obwodu należy wypełnić:

Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez miasto Łódź, który będzie można pobrać ze stron internetowych wybranych szkół i Urzędu Miasta Łodzi lub otrzymać wersję papierową w sekretariacie szkół spoza obwodu. Do każdego wniosku należy dołączyć Oświadczenie o spełnieniu kryteriów przyjęcia do wybranej szkoły podstawowej. Oświadczenie to, jak również kryteria naboru znajdziecie Państwo na stronach wybranych szkół lub w ich statutach.

 

Na podjęcie decyzji i oddanie wypełnionego Zgłoszenia lub Wniosku macie Państwo czas do 31 marca 2014 r. W tym okresie zachęcamy do:

 • zapoznania się z ofertą szkół podstawowych zamieszczoną na stronie Urzędu Miasta Łodzi w banerze „Oferta publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów” w zakładce Edukacja (www.uml.lodz.pl),
 • obejrzenia przygotowanych przez szkoły prezentacji,
 • do uczestnictwa w drzwiach otwartych, organizowanych przez placówki z myślą
  o dzieciach i rodzicach/opiekunach, gdzie będzie można uzyskać odpowiedzi
  na wszystkie interesujące Państwa pytania. Harmonogram drzwi otwartych dostępny jest również na stronie UMŁ w zakładce Edukacja (www.uml.lodz.pl)

 

Zasady wyboru szkoły:

 1. obwodowej – przyjęcie na podstawie Zgłoszenia następuje z urzędu. Złożenie przez Państwa Zgłoszenia wraz z Informacja dodatkową jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do szkoły obwodowej,
 1. spoza obwodu – następuje na podstawie Wniosku wraz z oświadczeniem. Wniosek można złożyć w trzech wybranych szkołach podstawowych ze wskazaniem szkoły spoza obwodu od najbardziej do najmniej preferowanej. Do każdego Wniosku należy dołączyć Oświadczenie o spełnieniu kryteriów, określonych przez daną szkołę spoza obwodu.

Terminarz naboru:

 • od 03.03.2014r. – przyjmowane będą przez szkoły Zgłoszenia lub Wnioski,
 • od 07.04.2014r. – do 10.04.2014r. – dokonywana będzie analiza wniosków przez szkolne komisje rekrutacyjne,
 • 23.04.2014r. – szkoły wywieszą listy kandydatów zakwalifikowanych
  i niezakwalifikowanych,
 • 28.04.2014r. – szkoły wywieszą listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych.

Dokumenty do pobrania:


Dziecko zamieszkałe w obwodzie SP 141

ZGŁOSZENIE

 

DANE DODATKOWE DO ZGŁOSZENIA

                 

Dziecko zamieszkałe poza obwodem SP 141 

WNIOSEK

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW


Kryterium 1 OŚWIADCZENIE

Kryterium 2 OŚWIADCZENIE

Kryterium 3 OŚWIADCZENIE

Kryterium 4 OŚWIADCZENIE

Kryterium 5 OŚWIADCZENIE

Kryterium 6 OŚWIADCZENIE

Kryterium 7 OŚWIADCZENIE

Kryterium 8 OŚWIADCZENIE

 

Regulamin rekrutacji do SP 141


Szczegółowe informacje o naborze do szkół można również znaleźć na stronie Urzędu Miasta Łodzi


Do obwodu szkoły włączone są ulice:

 

Anny Jagiellonki cała,

Augustów cała,

Bolesława Szczodrego cała,

Dorabialskiej Alicji cała,

Hermana Władysława cała,

Informatyczna cała,

Janowska cała,

Kaczmarka Romana cała,

Kazimierza Odnowiciela cała,

Leszka Białego cała,

Łokietkówny Elżbiety cała,

Marczaka Karola cała,

Mazowieckiego Janusza, księcia cała,

Nalepińskiej Marii cała,

Niewiarowskiej Krystyny cała,

Ofiar Terroryzmu 11 Września, al. od ul. Informatycznej do końca,

Olechowska od nr 39 i 34 do końca,

Opolczyka Władysława, księcia cała,

Orłowicza Mieczysława cała,

Przewozowa cała,

Puchalskiego Włodzimierza cała,

Rogowicza Stefana cała,

Szwalma Bronisława cała,

Świdnickiego Bolka cała,

Trakcyjna cała,

Transmisyjna cała,

Tranzytowa cała,

Zakładowa nieparzysta cała, parzysta do nr 46.

 


ul. Zakładowa 35, 92-402 Łódź, tel./fax 42 670-99-93, e-mail: sp141lodz@gmail.com